Editorial Board

Editorial Board 

Redaktorių kolegija 

 

 

 

Editor in Chief  

Vyriausiasis redaktorius 

 

Aleksandras Plikusas

 

Vilnius University, Lithuania

Vilniaus universitetas, Lietuva

 

Deputy of Editor in Chief 

Vyriausiojo redaktoriaus

Pavaduotojas

Alfredas Račkauskas

 

Vilnius University, Lithuania

Vilniaus universitetas, Lietuva

 

Editors

Nariai 

 

Vydas Čekanavičius 

 

Vilnius University, Lithuania

Vilniaus universitetas, Lietuva

 

 

Kęstutis Dučinskas 

 

Klaipėda University, Lithuania

Klaipėdos universitetas, Lietuva

 

 

Vytautas Janilionis 

Kaunas University of Technology, Lithuania

Kauno technologijos universitetas,  Lietuva

 

 

Danutė Krapavickaitė 

 

 

 

 

 

 

Statistics Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania

Lietuvos statistikos departamentas,

Vilniaus Gedimino technikos

universitetas, Lietuva

 

Vladimir Malyugin 

Belarusian state university, Belarusia,

Baltarusijos valstybinis universitetas, Baltarusija

 

 

Martins Liberts 

 

University of Latvia, Latvia,

Latvijos universitetas, Latvija

 

 

Jonas Markelevičius 

 

Statistics Lithuania, Lithuania

Lietuvos statistikos departamentas,

Lietuva

 

 

Yuliya Mishura 

 

National Taras Shevchenko Universityof Kyiv, Ukraine

Kijevo nacionalinis Taraso Ševčenkos

universitetas, Ukraina

 

 

Kalev Pärna 

 

Tartu University, Estonia

Tartu universitetas, Estija

 

 

Maryna Pugachova 

 

Scientific & Technical Complex for

Statistical Research, Ukraine

Statistinių tyrimų mokslinis ir techninis

kompleksas, Ukraina

 

 

Marijus Radavičius 

 

 

Vilnius University, Lithuania

Vilniaus universitetas, Lietuva

 

 

Tomas Rudys 

 

Statistics Lithuania, Lithuania

Lietuvos statistikos departamentas,

Lietuva

 

 

Rimantas Rudzkis 

 

Vilnius University, Lithuania

Vilniaus universitetas, Lietuva

 

 

 

 

 

Vita Safjan

 

Ministry of social security and labour,

Lithuania

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

Lietuva 

 

 

Jūratė Šaltytė Benth 

University of Oslo, Norway

Oslo universitetas, Norvegija

 

 

Markus Gintas Šova 

 

Office for National Statistics, United

Kingdom

Valstybės statistikos departamentas,

Jungtinė Karalystė

 

 

Janusz Wywiał 

University of Economics in Katowice

Poland

Ekonomikos Universitetas Katowicuose, Lenkija

 

Executive Secretary 

Atsakingasis sekretorius

 

 

Rimvydas Ignatavičius 

 

Statistics Lithuania, Lithuania

Lietuvos statistikos departamentas,

 

© Lietuvos statistikos departamentas

 

 

 

© Lietuvos statistikų sąjunga

 

 

 

 

 

 

Address 

Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius
Phone (8 5) 2364612
e-mail statdarbai@vgtu.lt

Lithuanian Journal of Statistics ISSN 1392-642X, eISSN 2029-7262
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 License.