Vol 48, No 1 (2009)

Table of Contents

Articles

Tarpukario Lietuvos statistika ir jos kūrėjai PDF PDF ()
Stanislovas Algimantas Martišius 4-14
Žvilgsnis į tarybinę statistiką PDF PDF ()
Petras Gediminas Adlys 5-21
XXI amžiaus Lietuvos statistikos bruožai PDF PDF ()
Jonas Markelevičius 22-30
Demografinė statistika Lietuvoje: pokyčiai atkūrus nepriklausomybę PDF PDF ()
Gindra Kasnauskienė, Dalia Ambrozaitienė, Danguolė Svidlerienė, Rasa Balandienė 31-40
Lietuvos darbo rinkos statistikos raida PDF PDF ()
Boguslavas Gruževskis, Arūnas Pocius, Virginija Bankietienė 41-54
Žemės ūkio statistikos raida PDF PDF ()
Viktoras Vaikutis 55-62
Imčių tyrimų vystymas Lietuvos statistikoje PDF PDF ()
Danutė Krapavickaitė, Aleksandras Plikusas 63-72
Informacinė visuomenė statistikos kontekste PDF PDF ()
Gediminas Samuolis 73-82
Nacionalinės statistikos infrastruktūros kūrimas PDF PDF ()
Vygandas Norkus 83-86
Tarptautinių klasifikatorių sistemos diegimas Lietuvoje PDF PDF ()
Valentina Karazinienė, Vytautas Valiukėnas 87-92
Lietuvos nacionalinių sąskaitų sistema PDF PDF ()
Irena Tvarijonavičiūtė 93-95
Lietuvos Respublikos mokėjimų balanso statistika PDF PDF ()
Raimundas Barzdžius 96-97
Lietuvos regioninės politikos raida ir statistika PDF PDF ()
Andrius Valickas 98-103
Statistikos specialistų rengimas Vilniaus universitete PDF PDF ()
Vilijandas Bagdonavičius, Gindra Kasnauskienė, Vytautas Kėdaitis, Romualdas Valkauskas 104-110
Lietuvos statistikos terminijos formavimasis PDF PDF ()
Antanas Buračas 111-115
Oficialiosios statistikos terminijos norminimas PDF PDF ()
Gita Burokaitė 116-121
Lietuvos konkurencingumas statistikos veidrodyje PDF PDF ()
Rimantas Rudzkis 122-136


Lithuanian Journal of Statistics ISSN 1392-642X, eISSN 2029-7262
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 License.