Demografinė statistika Lietuvoje: pokyčiai atkūrus nepriklausomybę

Gindra Kasnauskienė, Dalia Ambrozaitienė, Danguolė Svidlerienė, Rasa Balandienė

Abstract


Šiuo metu pasaulyje stebimi dviejų krypčių įvairiu tempu vykstantys su gyventojais susiję procesai: gyven­tojų skaičiaus augimas ir depopuliacija. Daugiau gyven­tojų reiškia daugiau darbo jėgos, didesnį pa­gamintos produkcijos kiekį, daugiau suteiktų paslau­­gų, kūrybiškumo, didesnį vartojimą ir daugiau valsty­bei sumokamų mokesčių. Kita vertus, pernelyg spar­tus gyventojų skaičiaus augimas sukuria spe­cifines visuomenės problemas, pirmiausia sietinas su darbo rinkos padėtimi. Lietuvoje stebima priešinga ten­­dencija – gyventojų skaičius sparčiai mažėja. 2009 m. sausio 1 d. duomenimis, šalyje gyveno 3349,9 tūkst. gyventojų, arba 137,1 tūkst. mažiau negu 2001 m. Europos Bendrijų statistikos tarnyba (Euro­statas) prognozuoja, kad 2060 m. pradžioje Lietuvoje gyvens ketvirtadaliu mažiau gyventojų negu dabar.

Full Text: PDF PDF ()

Lithuanian Journal of Statistics ISSN 1392-642X, eISSN 2029-7262
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 License.