BALTIJOS ŠALIŲ INVESTICINIO KLIMATO CHARAKTERISTIKOS

Algimantas Misiūnas, Dovilė Gudeliauskaitė

Abstract


Investicijų pagrindu susiformuoja ilgalaikiai santykiai tarp šalies verslo ir užsienio investuotojų.Investicijų pritraukimas įvardijamas kaip vienas iš svarbiausių ekonominį šalies augimą skatinančių veiksnių. Tačiau dėlskirtingų kiekvienos šalies finansinių, teisinių, institucinių bei kitų galimybių šis procesas skiriasi net iš pirmo žvilgsniopanašiose šalyse. Veiksnius galima suskirstyti į pradinius ir pagrindinius. Pradiniams duomenims priskiriama bendra šaliesekonominė padėtis, šalies ekonomikos rodikliai, geografinė padėtis, valiuta, rinkos dydis. Šie veiksniai yra svarbūsinvestuotojui, bet jų nei pasitelkiant įstatymus, nei kitas poveikio formas, įgaliotas valstybės, paveikti negalima. Antrojiveiksnių grupė, kuriai valstybė turi labai didelę įtaką ir gali stipriai paveikti, susideda iš tokių veiksnių kaip mokesčiųsistema, korupcijos lygis, finansavimo galimybės, politinės sistemos nestabilumas. Straipsnyje pateiktos pagrindinės Baltijosšalių investicinio klimato charakteristikos ir, pagal galimybes, palyginamieji rodikliai su ES šalių vidurkiu.

Keywords


Baltijos šalys, investicinio klimato charakteristikos, investicinė aplinka.

Full Text: PDF

Lithuanian Journal of Statistics ISSN 1392-642X, eISSN 2029-7262
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 License.